Luật sư Lê Dung

LE DUNG (ELENA)

Lawyer - Executive
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Lê Minh Tâm

LE MINH TAM

Finance expert
📩 [email protected]

Nguyễn Thị Thủy

NGUYEN THI THUY

Senior partner
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Doãn Hồng Nhung

DOAN HONG NHUNG

Senior advisor
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Kim Min Su

KIM MIN SU

Foreign legal expert
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Phạm Ngọc Quân

PHAM NGOC QUAN

Corporate legal expert
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Lee Yong Woo

LEE YONG WOO

Foreign legal expert
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Nguyễn Duy Dương

NGUYEN DUY DUONG

Finance expert
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Đồng Ngọc Ánh

DONG NGOC ANH

Corporate legal expert
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Nguyễn Mạnh Chiến

NGUYEN MANH CHIEN

Corporate legal expert
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Đào Thị Vân Anh

DAO THI VAN ANH

Corporate legal expert
📩 [email protected]

Nguyễn Huy Hùng

NGUYEN HUY HUNG

Associate
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com

Nguyễn Nhật Vy

NGUYEN NHAT VY

Associate
📩 [email protected]
🧶luatsuledung.com